Nytt barnehageår

Velkommen til nye og dere som går allerede i barnehagen.

Velkommen til de nye som begynner i barnehagen. Vi strarter opp tirsdag den 21 august . Søsken av noen som allerede går i barnehagen, og mange nye. Foreldrene er velkommne til å kikke rundt på gården hvis de vil. Noen nye ansatte er det også som begynner. Vi ønsker de også velkommen. Og takker de som har sluttet i sommer for en kjempejobb som de har utført for barnehagen. Ønsker de lykke til på skole og andre gjøremål.

De ansatte starter opp på mandag 20 august med planoleggningsdag.  Vi får besøk fra Natur og undervisning.  De skal ha ett opplegg der vi lærer mange ting om uteaktiviteter.  Matlaging og bruk av tauverk for å lage forskjellige "lekeapperater".