Ønsker du barnehageplass hos oss?

Vi er med på samordnet opptak i Sandnes kommune og for å søke plass må dere gå inn på Sandnes kommune sin hjemmeside. Hvis barnehagen har ledige plasser etter samordnet opptak, kan barn fra andre kommuner søke.

https://www.sandnes.kommune.no/

Vi har kun 100% plasser og følger kommunens betalingssatser. Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder og august er betalingsfri i Røyrvik Gårdsbarnehage. 

Matpenger er kr. 300,- pr. måned.

Forandringer i betalingssatsene kan endres med 1 måneds skriftlig varsel. Betalingen skjer forskuddsvis 1. i hver måned. Manglende betaling fører til oppsigelse av barnehageplassen. Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3.