Velkommen til Hestehov som er barnehagens småbarnsavdeling

HESTEHOV er barnehagens småbarnsavdeling for barn i alderen 1-3 år og består av 14 barn og 4 voksne.

Vi ønsker at hverdagen til barna skal preges av nærhet, omsorg, trygghet, ro, forutsigbarhet og gode rutiner.

Vi er opptatt av å se hvert enkelt barn og gi det den omsorgen det trenger. Videre setter vi fokus på å videreutvikle barnas samspillferdigheter i leken, som gir glede og tilhørighet i gruppa.

Det er mye læring og omsorg i de uformelle situasjonene som for eksempel i påkledning, bleieskift, måltid og legging.