Velkommen til Tusenfryd avdelingen for de eldste

 

Barna er i alderen fra 3-6 år og består av 26 barn og 4 voksne. Avdelingen er delt i to grupper for å gi trygghet og god læring. Uglene består av 13 barn og 2 voksne. Ørnene består av 13 barn og 2 voksne. Uglene som er de eldste er 3 dager ute på formiddagen og 2 dager inne på formiddagen. Ørnene er 3 dager inne på formiddagen og 2 dager ute på formiddagen. Avdelingen er samlet på formiddagen fram til kl. 09.30 og på ettermiddagen etter kl. 14.00.

Når vi er ute går vi turer, rir, tar hånd om gårdens dyr, drar på båtturer og leker i skogen. Vi har fokus på å skape gode relasjoner mellom barna og legge til rette for gode dialoger både før, under og etter turene, samt undring over hva vi opplever og ser. Utenom dette har vi samlinger og aktiviteter med fokus på tall, bokstaver og sosial kompetanse.

Når Uglene er inne på formiddagen er det førskolegruppe. Her er den sosiale forberedelsen til skolestart vel så viktig som den faglige. Vi har samlinger der vi øver på å lytte til andre, vente på tur og rekke opp hånda. Vi har styrte arbeidsøkter der alle må delta i det som skjer. Av faglig innhold har vi størst fokus på mål knyttet til ”Kommunikasjon, språk og tekst” og ”Antall, rom og form.” Vi fargelegger, øver på å holde og styre blyanten og på å skrive navnet vårt. Vi har høytlesing, leker, synger, lærer rim og regler. Vi vil jobbe noe med oppgaver fra et aktivitethefte for barnehager som heter Trampoline. Videre så kommer vi til å benytte aktivitetspermen som heter «tall og språksprell», den inneholder matematikk og språkleker.