Velkommen til Løvetann

 

Består av 15 barn mellom 2-4 år og 3 voksne og en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfag.

På Løvetann bygger vi videre på hovedelementer fra Hestehov. Samtidig blir barna gitt nye utfordringer ift. språk, fysisk fostring, sosial kompetanse og livet på gården.

Det innebærer blant annet lengre turer, mer ansvar for dyrene, samtaler om hvordan man er sammen med andre m.m. Videre arbeid med tekster/ litteratur i form av eventyr og rim & regler samt en liten presentasjon av bokstaver og tall.

Vi har bestemte aktiviteter for hver dag, dette for å skape forutsigbarhet og klare forventninger.