Barnehagen vår

Røyrvik Gårdsbarnehage A/S er en privateid barnehage eid av Unni Orstad Johnsen og Mikael Johnsen. Adressen er Røyrvikveien 3, og vi hører til i Ganddal bydel.

Barnehagen ble åpnet i februar 2008 og har barn i alderen 1-6år. Våre 3 avdelinger er; Hestehov 1-3 år, Løvetann 2-4 år og Tusenfryd 3-6 år.

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. 

På gården har vi hester, kaniner, ender, høner, geiter og katter. Barna er med på å gi dyrene mat og vann og gjør rent hos dyrene. Iblant blir det en tur på hesteryggen eller med hest og kjerre. Barnehagen har en unik og flott beliggenhet like ved Figgjoelva. Her ligger trø-båtene og robåtene klare til bruk. Det gjør også turterrenget med Eikelandskogen, Vagleskogen og Fossen.

Vi har "GLEDING" som hovedtema. Dette er et oppvekstprogram utviklet av Siri Abrahamsen. Gleding er det motsatte av mobbing. Samarbeid, hjelpsomhet, respekt og omsorg er noen av kompetanseområdene som inngår i begrepet gleding. Vårt mål er tilstedeværende voksne som jobber med hjertet, og ser barnet innenfra. Gleding handler om å se verdien i hver enkelt og bygge et samfunn der alle hører til. 

Barnehagen er med på Sandnes Kommune sin satsing, «den utviklingsstøttende barnehage» som er et helhetlig system laget for å styrke bevissthet og kompetanse om hvordan man best støtter barnas utvikling og læring gjennom det daglige samspillet. 

 

Åpningstider 

Barnehagen er åpen mandag til fredag kl. 07.00-16.30. Vi holder stengt helligdager og offentlige fridager, julaften, nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Om sommeren er det redusert åpningstid i uke 27, 28, 29 og 30.

Det er fem planleggingsdager i løpet av året der barnehagen er stengt. Barnehagens planleggingsdager følger skoleruten så langt det er mulig, og vi holder oss innenfor de rammer som kommunen har gitt oss til rådighet. 

 

Visjonen vår

DU ER DEN DU ER, OG DU ER FANTASTISK!

"En visjon er å ligne med et fyrtårn, som blinker i det fjerne og hjelper oss å holde kursen. En visjon skal ikke være målbar og den skal ikke engang nås. Den skal gi oss krefter til å ville nå lenger".                                                                                                Ingebrigt Steen Jensen