Velkommen til Høsttakkefest 24.10.18 klokken 14.30 – 16.00