Foreldreundersøkelsen 2019

Fra november kan barnehager invitere foreldre til å svare på foreldreundersøkelsen. Undersøkelsen gir foreldre og foresatte mulighet til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Formålet med undersøkelsen er at barnehagene og barnehageeierne får informasjon de kan bruke til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Vi kommer til å publisere deler av resultatene som statistikk på barnehagefakta.no og udir.no/statistikk. På udir.no kan dere kan lese mer om undersøkelsen

Siste frist for foreldre til å svare er 20. desember 2019.