Velkommen til nytt barnehageår

Nye og "gamle" er velkommen den 20 august.

Flere nye barn kommer, og alle de "gamle" barna.  Noen nye i personalet er det også blitt.  Vi gleder oss alle til å starte for fullt.