Støttet Streetlights barnehjem på Fillipinene

Da har vi sendt en gave til barnehjemmet på Fillipinene som ble ødelagt av tyfonen. Vi bestemte at noe av overskuddet etter høsttakkefesten gikk til de som fikk alt ødelagt. Takk for støtten fra foreldrene til innsamlingen som vi har for de faste fadderbarna i India og at vi kan ta ett ekstra løft når det er noen som har det tøft.