Ett lite lam er kommet

Ble født lørdag kl 9,30, og det ble en gutt