Høsttakkefesten

Stor oppslutning fra foreldrenes side på den årlige høst takkefesten. Loddsalget ble bra, hele kr 5675,- Ellers har vi hatt innsamling gjennom hele året ved at barna har gitt noe under samlingstundene. Og det resulterte i at vi sendte hele kre 6000 til Watoto. En stor takk til dere alle.