GOD JUL FRA DYR OG FOLK I BARNEHAGEN

Flere er interesert i Jesusbarnet, også Birkar og Snøsokk. :)