FORELDREUNDERSØKELSEN 2016

FORELDREUNDERSØKELSEN 2016 Bli med på foreldreundersøkelsen i barnehagen! Siste frist for å svare er 30. november 2016.

Fra 1. november 2016 inviterer vi foreldre og foresatte til å svare på Foreldreundersøkelsen. Undersøkelsen gir dere muligheten til å si deres mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.
 
Formålet med undersøkelsen er at barnehagen får informasjon vi kan bruke til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet, altså gjøre barnehagen enda bedre! Vi håper at alle vil være med å svare på undersøkelsen, slik at resultatet vil gjenspeile alle sine meninger, ikke bare noen få.

Dere får e-post med innloggingsinformasjon 1. november 2016
Siste frist for å svare er 30. november 2016.