Planleggingsdag i barnehagen 2. januar 2017

Husk barnehagen stengt mandag 2. januar 2017 pga. planleggingsdag.