Planleggingsdag i barnehagen 18.04 2017

Husk barnehagen stengt tirsdag 18.04 2017 pga. planleggingsdag.