Barnehagens planleggingsdager for barnehageåret 2017-2018

Barnehagens planleggingsdager for barnehageåret 2017-2018 er: 9.oktober, 17. november, 2. januar, 3. april og 11. mai