DETTE BØR DU IKKE GJØRE HJEMME.

Usli får frukt av Monika. Usli er VERDENS snilleste hest og spiser frukt og er så glad for det er sommer.