VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE MANDAG 28.AUGUST KL. 19.00 – 20.30

Vi får besøk av Pål Roland han jobber ved nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og, han er en av de som har vært med å utarbeide «Være sammen» Foreldreboken "Du og barnet ditt" gir foreldre kunnskap og inspirasjon.