BARNDOMMEN ER NÅ et foredrag om barns sosiale læring

For: Foreldre og foresatte til barn født 2014 og 2015 i Ganddal bydel Dato: 1. mars 2018 Klokkeslett: 19.30 Sted: Gymsalen på Ganddal skole Med: Hans Skjæveland, Rektor ved Sørbø Skole